Uputstvo za uplate iz inostranstva

thumbnail_Zastave2

Stanje na dan 26.12.2017.

420.496 dinara

Isplaćene stipendije za decembar.

Stanje na dan 15.12.2016.

537.973 dinara

Isplaćene stipendije za novembar i decembar.

Stanje na dan 22.10.2016.

902.748 dinara

Stanje na dan 28.04.2016.

643.214 dinara

Isplaćene stipendije za april.

Izveštaj za 2016.

Fondacija je  tokom 2016. godine prikupila ukupno donacija u iznosu od

1.113.758.00 dinara.Iz prethodne godine je preneto 160.669,96 dinara i

600.000 dinara oročenih sredstava.

Učenicima i studentima ukupno je isplaćeno za stipendije 1.570.000,00 dinara.

Pored stipendija Fondacija je imala i sledeće troškove:

– troškovi interneta 10.344,00

– knjigovodstvene usluge 18.000,00

– takse 500,00

– provizije po uplatama 4.500,00

 

Na dan 31.12.2016. godine na računu je ostalo 571.083,96 dinara i ta sredstva su preneta u 2017-tu godinu.

 

Izveštaj za 2015.

Fondacija je  tokom 2015. godine prikupila ukupno donacija u iznosu od
1. 555.954,88 dinara.
Učenicima i studentima ukupno je isplaćeno za stipendije 1.170.000,00 dinara. 
Pored stipendija Fondacija je imala i sledeće troškove:
– troškovi interneta 10.344
– knjigovodstvene usluge 18.000
– takse 1.000
– provizije po uplatama 4.045

Izveštaj za 2014.

Izveštaj mozete pogledati OVDE.

Izveštaj za 2013.

Izveštaj možete pogledati OVDE.